Kontrole spalania odpadów w piecach grzewczych

W związku z trwającym sezonem grzewczym upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Kamieniec oraz funkcjonariusze policji przeprowadzą kontrole w oparciu o art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 r., poz. 799). Zgodnie z tym przepisem upoważnieni przez wójta pracownicy uprawnieni są do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, oraz od 6.00 – 22.00 na pozostały teren w celu przeprowadzenia kontroli. W trakcie kontroli pracownicy urzędu i policjanci, w obecności właściciela nieruchomości lub osoby zarządzającej budynkiem, sprawdzają co spalane jest w piecu grzewczym oraz jaki materiał jest przygotowany do spalenia. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat karny lub grzywna, gdy sprawa trafi do sądu.