KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KAMIENIEC Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2020R.

 

W związku z ogłoszeniem STREFY ŻÓŁTEJ W CAŁYM KRAJU, KTÓRA OBOWIĄZUJE OD DNIA 10 PAŹDZIERNIKA BR., ze względu na utrzymujący się stan epidemiologiczny z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV – 2 informuję, że od dnia 12.10.2020r. będą obowiązywały ograniczenia dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy Kamieniec.

Tworzy się Punkt Obsługi Mieszkańca - wejście do Urzędu- wiatrołap.

Osobiste załatwianie spraw w Urzędzie możliwe będzie tylko przez interesantów wchodzących pojedynczo, z uwzględnieniem nakazu zasłaniania ust i nosa, w sprawach pilnych i po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem przez domofon lub telefonicznie – 61 44 23 388, 61 44 30 027, 61 44 30 028 – centrala. Dane kontaktowe do poszczególnych pracowników dostępne są na stronie internetowej www.kamieniec.pl w zakładce – Urząd Gminy – Referaty.

Wszelkie sprawy niewymagające kontaktu osobistego należy załatwiać za pośrednictwem:

Konieczne warunki bezpieczeństwa:

Ograniczony zostaje bezpośredni dostęp do pozostałej części Urzędu.

Wszelkich płatności należy dokonywać drogą elektroniczną.

W związku z wciąż istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższych zasad, oraz poleceń pracowników urzędu w zakresie realizowanej obsługi. Zdrowie osób obsługiwanych, oraz naszych pracowników, jest naszym najwyższym priorytetem.

 Z poważaniem

/-/ Piotr Halasz
Wójt Gminy Kamieniec