Komunikat

Urząd Gminy Kamieniec wznawia zbiórkę materiałów do wydania albumu pn.

 „Gmina Kamieniec na  starej fotografii”.

W związku z tym serdecznie prosimy mieszkańców Gminy Kamieniec do udostępniania widokówek i fotografii z czasów przedwojennych, z okresu II Wojny Światowej i z lat 1946 – 1990 celem ich skopiowania.  Wszystkie materiały po ich wykorzystaniu będą zwracane właścicielom.

Fotografie i widokówki będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy Kamieniec do dnia 31 lipca br. w godzinach urzędowania.