Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Corocznie w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego wręczane są medale za długoletnie pożycie małżeńskie mieszkańcom gminy Kamieniec, którzy obchodzą Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Mieszkańcy gminy, którzy obchodzą w roku 2019 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego i pragną brać udział w tej uroczystości proszeni są o zgłoszenie tego faktu w tutejszym USC do dnia 31 marca 2019 roku.

Urząd Stanu Cywilnego w Kamiencu, pokój nr 6, tel. 61 44 30 710.