Jubileusz 50-lecia małżeństwa

Każdego roku w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego wręczane są medale parom obchodzącym jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, mieszkańców zamieszkałym na terenie gminy.

Uprzejmie prosi się pary obchodzące w 2020 roku jubileusz 50-lecia małżeństwa i pragną brać udział w uroczystym wręczeniu tych odznaczeń aby zgłaszały ten fakt do tut. USC do dnia 28 lutego 2020 roku. W Urzędzie Stanu Cywilnego pokój nr 6 tel. 614430710.

Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku o nadanie odznaczenia.