Informacja Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”