Informacja o zamówieniu

Wójt Gminy Kamieniec informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina – zakup sprzętu komputerowego  i oprogramowania.” Więcej informacji na temat postępowania można uzyskać na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/kamieniec

 

Wójt Gminy Kamieniec

/-/ Piotr Halasz