Informacja Nadleśnictwa Kościan dotycząca zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia