HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLA

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DLA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W KAMIEŃCU I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KAMIENIEC

 

Lp.

Czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego*

1.

Złożenie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1-15.03.2019 r.

31.07.2019 r. - 05.08.2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

25.03.2019 r.

do 12.08.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

01.04.2019 r.

14.08.2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 12.04.2019 r.

do 19.08.2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

do 15.04.2019 r.

do 22.08.2019 r.

 

Informacja w sprawie ustalonych kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do pobrania.