„Dzień Pierwszej Pomocy” w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich oraz Przedszkolu w Konojadzie

W dniu 4 marca 2020r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich oraz Przedszkolu w Konojadzie odbył się „Dzień Pierwszej Pomocy”. Był to finał akcji pod nazwą „Pomoc To Moc”, jaką zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Konojadzie wraz z PZU. Pomysł na promocję podstawowych zasad pierwszej pomocy zrodził się w głowach strażaków już jesienią 2019r. Wystąpili wtedy z inicjatywą do PZU. Z liczby ponad 2300 wniosków wybrano 9, które zostały poddane pod głosowanie – w tym projekt OSP Konojad. Skala głosów jaka została oddana na ten koncept przeszła wszelkie oczekiwania. Strażacy mieli cichą nadzieję na uzyskanie choć 1000 głosów… W ciągu miesiąca licznik przekroczył ponad 20000 głosów!!! Dzięki temu otrzymali dofinansowanie w kwocie 17.000,00 zł. Już w styczniu tego roku został zakupiony sprzęt: defibrylator AED ZOLL 3, defibrylator szkoleniowy ZOLL 3 oraz fantom. Ostatnim etapem realizowanego projektu było szkolenie najmłodszych. Odbyło się to w ramach „Dnia Pierwszej Pomocy”. Strażacy z pomocą instruktorów przeprowadzili pokazy, pogadanki, szkolenia z ok. 300 słuchaczami. Forma oraz poziom przekazu był dopasowany do wieku. Każdy z uczestników otrzymał odblaskowy gadżet, a przedszkolaki dodatkowo kamizelki odblaskowe. Strażacy z OSP w Konojadzie dziękują władzom szkoły i wszystkim uczestnikom  za zaangażowanie. Deklarują, że nie jest to ich ostatnia inicjatywa.

Najmłodsi podczas udzielania pierwszej pomocy
Młodzież podczas ćwiczeń z fantomami
zdjęcie grupowe
Przekazywanie wiedzy ogólnej o straży
Przedszkolaki podczas nauki zakładania opatrunków-2
Młodzież podczas udzielania pierwszej pomocy
Najmłodsi podczas nauki zakładania opatrunków