Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Kamieniec
logo-mobileGmina Kamieniec

Otwarty Konkurs Ofert na realizacje zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Dodano: 2019-01-11

Wójt Gminy Kamieniec

 

 działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz stosownej uchwały Rady Gminy Kamieniec w sprawie współpracy Gminy Kamieniec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

 ogłasza:

 OTWARTY KONKURS OFERT

na realizacje zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizacja imprez i rozgrywek sportowych, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych i młodzieży.

 

Na realizacje powyższego zadania przewidziana jest kwota 85 tys. zł. Formą finansowania będzie dotacja celowa przekazana jednemu wykonawcy po podpisaniu umowy o wsparcie realizacji ww. zadania na okres od 09.02.2019r. do 31.12.2019r. Zgodnie z §2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24.10.2018r. (Dz. U. z 20018r., poz. 2057) oferty, wg wzoru określonego w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.08.2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1300) można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kamieńcu do 05.02.2019r. do godz. 1200 w zamkniętych kopertach z podanym tytułem zadania (decyduje data wpływu). Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamieniec, pok. 5. Wyboru najtańszej oferty zgodnej merytorycznie z ogłoszonym zadaniem, obejmującej największą ilość imprez sportowych aktywizujących społeczność gminy, uwzględniającej doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań dokona Wójt Gminy Kamieniec w terminie do 07.02.2019r.  po zasięgnięciu opinii Komisji. W roku 2018r. na powyższy cel przyznano dotację w kwocie 80 tys. zł. Do dnia 31.01.2019r. organizacje pozarządowe mogą na piśmie typować swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej, która zostanie powołana przez Wójta Gminy Kamieniec w celu rozpatrzenia złożonych ofert. Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

 

 Wójt Gminy Kamieniec

/-/  P. Halasz 


Transmisje z Sesji Rady Gminy Kamieniec
Płatność kartą
Adoptuj psa
System infromacji przestrzennej
nowy baner
Monitoring jakości powietrza
Gminny zakład komunalny
Mikroporady