Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Kamieniec
logo-mobileGmina Kamieniec

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Dodano: 2018-04-03

Wójt Gminy Kamieniec

 

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz stosownej uchwały Rady Gminy Kamieniec w sprawie współpracy Gminy Kamieniec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

 

ogłasza:

 OTWARTY KONKURS OFERT

na realizacje zadań w zakresie działalności wspomagającej

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Na realizacje powyższego zadania przewidziana jest kwota 5 tys. zł. Formą finansowania będzie dotacja celowa przekazana jednemu wykonawcy po podpisaniu umowy o wsparcie realizacji ww. zadania na okres od 26.04.2018r. do 31.12.2018r. Oferty, wg wzoru określonego w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.08.2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1300) można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kamieńcu do 24.04.2018r. do godz. 1200 w zamkniętych kopertach z podanym tytułem zadania (decyduje data wpływu). Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamieniec, pok. 5. Wyboru najtańszej oferty obejmującej największą ilość imprez oraz aktywizującą możliwie największą grupę uczestników dokona Wójt Gminy w terminie do 25.04.2018r.  po zasięgnięciu opinii Komisji.

W roku 2017r. na powyższy cel przyznano dotację w kwocie 5 tys. zł. Do dnia 18.04.2018r. organizacje pozarządowe mogą na piśmie typować swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej, która zostanie powołana przez Wójta w celu rozpatrzenia złożonych ofert.

 

 Wójt Gminy Kamieniec

 /-/  P. Halasz 


Transmisje z Sesji Rady Gminy Kamieniec
Płatność kartą
Adoptuj psa
System infromacji przestrzennej
nowy baner
Monitoring jakości powietrza
Gminny zakład komunalny
Mikroporady